Sudski tumač za srpski, hrvatski i bosanski jezik
 Dragana BORJAS ZIKIC
 Mobilni : 06 26 78 52 11
 Faks : 09 56 17 77 81
 Mejl : draganaborjaszikic@gmail.com
 Adresa : 8 Villa Gartrell, 92270 Bois Colombes  (FRANCE)
 U januaru 2009. godine, Apelacioni Sud u Versaju upisao me je na svoju listu ovlašćenih sudskih tumača. Zahvaljujući tom zvanju, mogu da prevodim zvanične dokumente sa srpskog, hrvatskog ili bosanskog jezika na francuski. 
Ti prevodi, sa pečatom « Sudski tumač » su priznati na celoj teritoriji Francuske. 
Pošaljite mi Vaša pitanja i tražite predračun usluge putem elektronske pošte. 


 
 OBRAZOVANJE
 ■ Studije lingvistike na Univerzitetu, Paris V (2000).
 ■ Diploma viših studija Instituta za istočne jezike i civilizaciju (INALCO), odsek za srpski, hrvatski i bosanski jezik (2003).
 ■ Diploma Profesora francuskog jezika i knjizevnosti, Filološki fakultet u Beogradu (2000).
 ■ Potvrda o uspešno završenom kursu simultanog i konsekutivnog prevodjenja, Škola Multilingua, Beograd (1999).

 PROFESIONALNO ISKUSTVO
 ■ Prevodjenje sudjenja i saslušanja u sudovima i policijskim stanicamaPrevodjenje sudjenja i saslušanja u sudovima i policijskim stanicama. 
 ■ Agencije za prevodjenje : HL TRAD, 4T SAD, TEJE, Agence Traduire, Linguavox, Traductif, Le Cabinet de la Hanse, Trad Online, Uniontrad…  
 ■ Prevodjenje dokumenata i usmeno prevodjenje za advokatske i notarske kancelarije : COSICH AVOCATS (Paris), Stéphane Levi-Martin et Jean-Luc Truffet (Asnières sur Seine ), Jean-Pierre Morin et Françoise Dardenne-Objois (Bagneux). 
 ■ Prevodilac bosanske delegacije u studijskoj poseti Ministarstvu ekonomije i finansija organizovanoj od strane agencije TAIEX Logistics Services (februar 2013). 
 ■ Prevod pravnih dokumenata za Opštinu grada Argenteuill (septembre 2010). 
 ■ Asocijacije za pomoc osobama koje traže azil i druge asocijacije : AFTAM (Persan), UDAF 92 (St Cloud), Coallia (Lamballe), AEMO (Dreux).  
 ■ ISM Interprétariat : usmeni prevodi za razne ustanove poput bolnica, škola, Francuskog ofisa za izbeglice, Nacionalnog Suda za pravo azila kao i prevodjenje preko telefona (2004 – 2010). 
 ■ Prevodjenje za delegaciju Ministarstva Zdravlja Srbije prilikom posete Francuskoj (mart 2006). 
 ■ Prevodjenje prilikom arbitraže preduzeću Parking Servis u Medjunarodnoj trgovačkoj komori u Parizu (2001). 
 ■ Prevodilac francuske Žandarmerije u Mitrovici (Kosovo, Srbija), 1999. godine.